thumbnail mka new groen

Of iemand in aanmerking komt voor het jeugdstrafrecht, hangt af van zijn leeftijd ten tijde van het plegen van het delict. Het jeugdstrafrecht geldt voor minderjarige verdachten (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar). Soms kunnen ook jong-volwassenen – in de leeftijd van 18 tot 23 jaar – nog in aanmerking komen voor het jeugdstrafrecht: het zogeheten adolescentenstrafrecht.

De strafrechtelijke procedure in het jeugdstrafrecht is nagenoeg hetzelfde als bij volwassenen: de straffen echter niet. Bij minderjarigen wordt minder ingezet op straffen en meer op hulp en begeleiding. Soms gaat de strafzaak dan ook samen met maatregelen in het civiele jeugdrecht (denk aan een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing). Verder worden de ouders van de minderjarige bij de strafzaak betrokken. Deze zijn – net als de minderjarige zelf – verplicht om op de zitting te verschijnen. De rechtszaak van een minderjarige vindt plaats achter gesloten deuren.
Bij zwaardere misdrijven kan de minderjarige worden vastgehouden in een justitiële jeugdinrichting. Hier verblijven enkel jeugdige verdachten/veroordeelden. Een minderjarige kan een maximale jeugddetentie krijgen voor de duur van twee jaren of een zogeheten PIJ-maatregel (in de volksmond ook wel jeugd-TBS genoemd). Minderjarigen tot 15 jaar kunnen maximaal één jaar jeugddetentie krijgen.

De MK-verdediging

Betrouwbaarheid: u (uw kind) heeft een advocaat die u (hem/haar) bijstaat en begeleidt gedurende het hele proces. Van begin tot het eind, met alles wat erbij komt kijken. Wat u (uw kind) met uw (zijn/haar) advocaat bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Wel kunnen we in goed overleg ouders (volledig) op de hoogte houden. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen: in begrijpelijke taal!

Deskundigheid: onze advocaten weten waar ze het over hebben. Dat is (gespecialiseerde) ervaring in combinatie met dossierkennis. Enkele voorbeelden van minderjarigenzaken die we hebben gedaan:

    • Inmiddels 28-jarige verdachte kwam voor de rechter voor het medeplegen van een beroving (met dodelijke afloop) toen hij nog 15 jaar oud was. Het Openbaar Ministerie is in deze zaak niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring.
    • 17-jarige verdachte veroordeeld voor diverse berovingen. Straf fors lager dan eis.
    • 17-jarige verdachte veroordeeld voor poging medeplegen brandstichting.
    • 16-jarige verdachte vrijgesproken voor poging zware mishandeling van een agent (veroordeeld voor mishandeling).
    • 15-jarige verdachte vrijgesproken voor afpersing

Bereikbaarheid: onze advocaten onderhouden niet alleen goed contact met u als verdachte, maar ook – desgewenst en voor zover mogelijk – met uw directe familie: bij minderjarigen vaak de ouders. (Voice)mails worden altijd zo spoedig mogelijk beantwoord.

Meulemeesters Koopman Advocaten is verbonden aan de website jeugdrechtadvocaat.com.

Meulemeesters Koopman Advocaten
Kantoorvilla Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

info@meulemeesters-koopman.nl
Telefoon: 030 - 7024930
KvK 71957855